Sinkó István

A parafrázis maga is egyfajta variáció, reflektálás a nagy elődök műveire. Ezeket a reflektálásokat variálja Tóth Yoka Zsolt tervezőgrafikus, könyvművész a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium tanára saját, illetve kollégáinak (Rétfalvi Orsolya és Nagy Zoltán), valamint egykori és jelenlegi tanítványainak munkáin keresztül a Copyright Yoka című kiállításon.

Rétfalvi Orsolya / Yoka: Csonváry Kosztka Tivadar „Nagy Tarpatak völgye a Tátrában” című festményének grafikai „átirata” – parafrázisa L. E. 1960-as versesfüzetének újrakötése és újraborítása, 2017. Fotó: Szabó Valentina

 

Jeles: Angyali üdvözlet M. I.-nek – parafázis („ÖrdögFiYoka” címmel egy 2004-es naptároldal). Fotó: Szabó Valentina

Az alkalmazott grafika, a könyvtárgytervezés, a plakát, az illusztráció számos lehetőséget kínál, hogy feldolgozható legyen egy-egy remekmű (Toulouse-Lautrec, Dürer vagy Csontváry alkotása). Felkínálja magát a papír alakíthatósága, a könyvborító felülete vagy épp a csomagolástechnika egy izgalmas válfaja, a hajtogatott lemezborító. De igaz ez a saját társasjáték tervezésére és megépítésére (Cselőtei Zsófia: Álom-játék, 2010), esetleg egy családi verseskötet nosztalgikus feldolgozására (Rétfalvi–Tóth: L. E. versfüzetének újrakötése). Tóth Yoka nagy figyelemmel kíséri a magyar alkalmazott grafika jelentős alkotóinak életpályáját (akár egykori mesterei, Molnár Kálmán, Benczúr Gyula vagy Kerényi János munkásságát), esetleg a magyar plakátművészet olyan kiemelkedő alkotója évfordulóját, mint Papp Gáboré. Az hommage-ok, grafikai tiszteletadások mívesen elkészített és az egyes alkotók munkásságának emblematikus jegyeit feldolgozó nyomatok, de a kézzel készült grafikák mellett a kiállításon az épp legaktuálisabb jubileum, a Bauhaus 100. évfordulója is megjelenik. Yoka két printtel is emlékezik a magyar és a nemzetközi Bauhaus személyiségeinek munkásságára. Izgalmas grafikai jeleket talál szűkebb pátriája, Pécs bauhausos emlékeinek is.

Ugyanezzel a műgonddal figyeli, támogatja tanítványainak feladatmegoldásait. Az egyes feladatok kiadásánál a személyre szóló megoldások érdeklik, azokat lendíti tovább korrigálásaival. A kiállításon a parafrázis oldalpárok között találhatunk ifjú alkotó gyerekkori rajzaiból és az arra rímelő aktuális grafikákból kialakított, kötészetileg is izgalmas oldalpárkönyvet (Babos Bertalan /Zsili/ könyvműves vizsga) remek vagy a mostanra kitűnő fiatal festővé „avanzsált” Osgyányi Róza iskolai derűs parafrázisát (Lautrec és a szocreál nőábrázolás).

A parafrázis humora néha drámaivá mélyül, iróniává vagy erős kritikai hanggá alakul (Madách- és Jeles András-naptárlap), esetleg Misztótfalusi és Kassák kerülnek egy borítóra kellő komolysággal. A Jókai Klub-beli kiállítás közönsége nemcsak a parafrázisváltozatokkal ismerkedhet, hanem át- meg átlépheti az alkalmazott művészet és a képzőművészet határmezsgyéit is, felismerésekkel és vizuális kalandokkal telítve.

 

Jókai Klub, 2019. március 2. – március 30.