Nemes Z. Márió

Freund Éva Rétegelt jelenlét című kiállítása egy poszthumán archeológiai kutatás leleteit bontja ki és tárja fel a K.A.S. Galériában. Az ember utáni tekintet számára felkínált installáció a térteremtő és jelentő gyakorlatok összefonódását mutatja fel egy városarcheológiai kontextusban, egy hely („utcasarok”) kijelölésének és megélésének viszonyrendszerét. Ugyanakkor „a helyek töredékes, rejtekező történetek; múltak, melyeket a másik csent el az olvashatóságtól; összezsúfolt idők, melyeket ki lehet ugyan bontani, ám inkább úgy vannak jelen, mint várakozó, rejtvénynek megmaradó elbeszélések.” (Michel de Certau: A cselekvés művészete, fordította Sajó Sándor és mások, Kijárat Kiadó, 2010, 133.) A Freund által kipreparált rejtekező történet sem hordoz tiszta formákat, inkább a város romjai alól, egy logosz nélküli archívumból kimentett „sérült fájlként” működik. Az összezsúfolt idők egymásra rakódó jelenlétmaradványokat hordoznak, melyek nem rekonstruálhatók hézagmentesen. Az urbánus humán életforma olvashatatlan, illetve a „hiba esztétikája” (Kim Cascone) mentén zajok, törések és elcsúszások viszonyrendszerében hoz létre egy hipnotikus ásatási helyszínt. Az installáció által színre vitt jelenlét-amalgátumnak három rétege van. A galéria előtti utca fényviszonyaiból kódolt és a falra vetített árnyékmintázatok mint vizuális archeológiai dimenzió, a hely történeteire reflektáló interjútöredékek szétzajosított felvételei mint szónikus archeológiai dimenzió, illetve egy meditációs sarok mint pszichoarcheológiai dimenzió. A látogató ezek között a jelenlétdimenziók között bolyongva járja be a kiállítást, noha az otthonosság élményét a vizuális és szónikus dimenziók folyamatosan megvonják, hiszen a kint és bent térindexeinek összezavarása, illetve a hangtöredékek jelentéstelenítő („zúzalékos”) minősége egyfajta „kísérteties küszöbbé” (Georges Didi-Huberman) avatja az ásatási helyszínt. A meditációs sarok az ambivalens impulzusok közepette a jelenlét rögzítésével kecsegtet, noha a rejtekező történethez ez se visz feltétlenül közelebb, inkább önnön rejtekezésünk túlhajtásával kínál szökésvonalat a kavargó városörvény hullámaiból.

K.A.S. Galéria

2018. december 3-ig

(keddtől péntekig 16:00–20:00 óráig)