Nagy Zopán

 

„A baglyok nem azok, aminek látszanak…” – üzeni Margaret legendás Tuskója, avagy: Tuskó Lady médiuma, „csodagyermeke”, misztikus

Farkas Ildikó: A belső tér megtalálása, 2016, gicléenyomat, 60×60 cm

kiáradása (Twin Peaks sötét, sűrű fenyőerdejének mélyéből), miközben Cooper ügynök már a Fekete Barlangban jár, és alteregóinak, meghasonlott, illetve hasonulásokra hajlamos énjeinek erőivel küzd, másvilági dimenziókban bolyongva alkot…

Átjárások… Szférák megnyílása, tudat (alatti, feletti) és a szellem összjátékainak (össz)művészeti megnyilvánulása. Teremtés. Az Artér Művészeti Egyesület tagjainak egyéni és közösségi összjátékainak esszenciális rezgéseit érzékelhetjük itt.

Tér, padlástér, idő, időkapszula, melyben profán és szakrális közötti átjárások finom megoldásai szűrődnek ki- és be, az individuumok auráin át… Mélységekből is fel- felkúszó rezonanciákkal hatnak. Hatnak tér-időre és egymásra egyaránt.

Sötét űrben levitáló, 888 négyzetkilométer fekete kávé-ködben úszó, sejtelmesen világító objekt-lények mocorognak… A tér-idő zsugorodik, sűrűsödik, az idő-tér újra-tágul, egyedi „álarcok” suttognak, sajátos maszkok mögötti mesék, vérmesék, képzelet-töredékek, masszába, lelki halmazokba csomagolt üzenetek, szubjektív történetek… Egy-egy neon-idegekkel tekergőző pszicho-fénykép is reánk köszön…

Igen. Ismét egy pszicho-fénykép köszön, egy pszicho-fénykép (egyszer-egyszer minduntalan, vagy folyamatosan) mindenkire ráköszön…

 

Zámori Zsófia: Etűd 13, 2018, rabicháló, egyéni technika, 100×35 cm

Átjárások, áthatások, áthallások… Gyomrukon, szív-csakráikon, gégéjükön, köldökükön, intim járataikon, elmehártyáikon át-átvilágító, sejtjeiket sejtelmesen sokszorozó, fénylő objektek közelítenek hozzánk. Árnyék-lelkek, kísérleti kísérők, kísértések, kísértetek… Ismerkedjünk össze…

Filótás Viktória: A valóság megidézése egy imaginárius térben

Átjárások

A minap volt egy kora-délutáni (ébren megélt) álmom. Sétáltam egy fátylakkal, opálos szövetekkel teli, külvárosi helyszínen. Hártyás légnyomás és könnyed légfuvallatok váltakoztak, a levegőben egyre több áttetsző, amorf alakzat-jelenés lengett, megnyúzott selyem(hernyó) rétegekkel betekert bábozódások lengedeztek… Archaikus idő-zónák keveredtek futurisztikus szerkezetekkel… Amott pedig, egy ásatáson: Avar-kori koponya-maradványokat vizsgáltak maszkos-csőrös alakok, amikor is: a Nagy Kundalini kígyó kúszott elém a semmiből, és behívott, fölcsalogatott egy leégett kastély-csontváz padlás-terébe, ahol az agy- a gerincvelő és a belső szemek kapcsolatáról zajlott előadás.

Herendi Péter: Fotogramok lightboxban

Emberi erezetekkel befuttatott, vörös bársonnyal bélelt, álló ébenfa-koporsóból vezényelt egy, a belső szerveit kifordítva hordozó, teljesen átlátszó, inkább hologram-testűnek tűnő (karok nélküli) karmester. De nem zenét, hanem monumentális, nagyon réteges diavetítés ritmusát és a képeken megjelenő velők, váladékok, folyadékok áramlását vezényelte…

A térben plazmák, angyal-ördög ráják és mitikus medúzák lebegtek…

Molnár Zoltán: Sztereoanaglif fotográfia

 

Az elképzelés, a megtervezett út, a műalkotások felé vezető elmélkedés, majd a kivitelezés: mind-mind átjárásokat, kapcsolatokat képeznek, jó esetekben hatnak is egymásra. Az Artér művészeinek kiállításán: mindez, meg is jelenik. A mindent átható képzelet pedig (továbbra is) kifürkészhetetlen.

Intermezzo:

…megismerés-félfordulatok…

…felrobbantott ösztönök, pszichológiai alapok…

 

…ja(jj): a mély forrásnál „rendkívüli” érzelmekre találunk…

súlyunk értéke, hangunk fény-rétegei, illataink botanikája…

enyhe és fenséges megtermékenyítés… szagmintákat átdöfő fényszilánk-villámok,

titokzatos hártyák, lehelet-minták, formákba öntött mondák …

 …ütközés és álomfejtés… az emberi munkák pszichikus csírái…

…a melankólia sötét házában: fogakkal teli, porladó-csillámló könyvlapok kattognak…

…a szellem bizarr ugrásai az „egyetemes változót” ingerli…

…a ritmus úgy viszonylik az időhöz, mint egy kristály az amorf tömeghez…

 

Én – Ember – Atommag…

Isten – Pszichológiai természet – Egyedül-állás…

 

Haid Attila: Fotónegatív lámpa

Non-szensz

(Montázs Szentkuthy Miklós: Narcisszusz tükre című regénye nyomán)

 

Irrealitás-teljességem mély

Áldozati füst az éjszakában…

Realitás-teljességem kába

S kútfőm mélyén párolog a váram…

 

Sötétnek láttam minden szerelmet:

Ellenkező erőkkel robbantak

Világ-okádó paradoxonok*

Erkölcsi ájulás a tudatban…

 

Az árulás módosított viszony:

A szeretet karikatúrája.

Nagy hiány-tánc, kapzsiság-vízió,

A lét butító túl-áradása…

 

Nihilre-mázolt fogalmainkban

Megfoghatatlan igazság csapkod.

Kígyózó formák, vak anarchia,

Ügyes udvarló a *paradoxon…

 

(Ami nem maga az igazság, az

Nem tudja az igazságot mérni…

Aki maga az örökös kétség:

Bányai Gábor: Fényfa, 79 cm olajrakuzott samottos agyag 950 fokon égetve

 

Az önmaga meglétét is kétli…)

 

Ősi anatómiám flórája

Organikus szabadkőműves-lét…

Vér-sejtjeim betegség-tájképek,

Éjszakám vétkes hormon-erjedés…

 

A Non: az abszolút szűkszavúság.

Plazma: semmi és valami teste…

A szépség formáiba fulladni,

Tátott száj légzés-merevedve…

 

A virág kontúrjai elvontak,

Bonyolult-rajzú füvek: költészet!

A maszk pillanatnyi lüktetése:

Szeszélybe mártani az egészet…

 

A Non: minimumnyi emberszerű.

Nem egyszerű ön-ornamentika…

Kesztyűben táncolni (éjszakában),

Valós tudásod anti-logika?

 

(Aki maga az örökös kétség:

Az önmaga meglétét is kétli…

Ami nem maga az igazság, az

Nem tudja az igazságot mérni…)

Palik Eszter: Látomás, 2018, installáció, vegyes technika

* A helyszín valóban egy talált tér. Az Egyesület bázisául működő Záborszky Kúria sötét padlástere ez. Végig felettük volt, mígnem 2016-ban eldöntötték, hogy megalkotnak ott egy kiállító helyet, melyből remek tér-élmény és eredmény született. A belmagasság 3 méter. Teljesen sötét van. A műtárgyakat így meg kell világítani, de az sokkal jobb, ha maga a műtárgy világít…

 

Az Artér Művészeti Egyesület kiállítása

Záborszky Kúria, Budafok, 2018. 05. 26. – 06. 16.