Góra Orsolya kiállítása

Nagy T. Katalin

Góra Orsolya másfél évtizede van jelen a kortárs magyar festészet színterén. E mondat legfontosabb és hangsúlyozandó eleme: a festészet. A mesterséget itthon és Németországban tanulta, és mind a mai napig, a szó szűkebb és klasszikus értelmében – festő maradt. Nem keresi a kalandokat a vizualitás más területein, számára a festészeti tradíció, a magas szintű technikai tudás a meghatározó. Jellegzetes színvilágában legújabb művein a tüzes Nap-színek dominálnak, festői eszközei is sokat finomodtak az évek során. A mindig gazdagon felhordott, rétegről rétegre megdolgozott, finom áttűnéseket felvonultató faktúra most még erőteljesebbé és érzékibbé vált. gora

Góra sajátos narratívát alakított ki a maga számára, követve a nyolcvanas években feltűnt generáció egyes tagjainak útját, azokét, akik önálló festői programok mentén dolgoztak és dolgoznak. Az egyéni mitológiákat teremtő alkotók gondolkodásának gyökereit feltárni lehetetlen vállalkozás, hiszen az olvasmányélmények, a mindennapi észleletek és tapasztalások, a művészettörténeti hagyományok éppúgy átszövik ezeket a világokat, mint a megfoghatatlan intuíciók, a ki tudja honnan érkező késztetések és hatások. Góra művészetében a természettudományos, racionális világlátás keveredik a képzelet és az irodalom teremtette, sokszor misztikus látványvilággal. Képei láttán azt gondolhatnánk, egy pszichonauta képpé formált úti élményeibe kapunk betekintést, s talán nem is járunk távol a valóságtól. De nem pszichedelikus szerek nyomán születnek e látványok, hanem egy meditatív életszemlélet és gyakorlat következményei. A festő folyamatosan a képzelet és valóság határsávján egyensúlyozik, kitartóan boncolgatva az univerzum avagy a multiverzum ábrázolhatóságának kérdéseit. Meditációs laboratóriumában olyan asszisztensekkel dolgozik együtt, mint Einstein, Tarkovszkij vagy Borges, közös kísérleteikről sokat elárulnak a korábbi képcímeinek egyes szavai; hipertér, időhajlat, térhajlat, rés, belső csend. elagazoosvenyek-kicsi

A mostani kiállítás címe, Az elágazó ösvények kertje, Borges egy enigmatikus írását idézi meg. E novella központi motívuma, az emberiség egyik kulturák felett álló metaforája; az útvesztő, a labirintus, amely olyan – ahogy Borges vallja – mint az „idők végtelen sora” (…)„szétágazó, összefutó és párhuzamos”. Górának Ariadné fonala ez az írás, hiszen éppen arra vágyik, amit Borges ebben az írásában kimondott, pontosabban ki nem mondott, csak kerülgette. A festő is ezt teszi évek óta, az idő és a tér fogalmát, összefüggését szeretné tisztázni; térbe vetíteni az időt, megfesteni a tér időbeliségét.
A korábbi képeken felvonultatott, sokszor archetipikus szimbólumok – lépcső, híd, kapu, ablak, helikopter, repülőgép – melyek a térben való eligazodás kapaszkodói voltak – mostanra eltűntek. Egyetlen emberi nyom maradt; a villamos. Egy környezetbarát, kötött pályás sárga járgány. Magyarországon szerencsére viszonylag sok villamosvonal megmaradt, nem úgy Londonban, ahol komoly civil szerveződés harcol visszatelepítésükért. A villamos nem egy irodalmi művet inspirált már itthon és külföldön, de a képzőművészetben csak öregapja, a vonat tett szert némi népszerűségre. Ez a sárga villamos a festőnél, egyszerre lehet metaforikus önarckép és az emberi jelenlét szimbóluma. gora02

László Gyulának van egy írása, A csavargó villamos, mely a kötöttségről, az eleve elrendelésről szól, Góra kozmikus terekben, galaktikus utakon kerengő villamosa talán e novella hősének vágyát is igyekszik valóra váltani. A nagy villamos egyéniségekhez: A vágy villamosához (Tennessee Williams), egy csavargó villamoshoz (László Gyula), a villamos-állathoz(Nagy Lajos) és persze a legfelejthetetlenebb villamoshoz, ahhoz, amelyik álmában csönget egy picit(József Attila)–nos hozzájuk csatlakozott most egy új jövevény, a sínektől megszabadult,csendesen sikló, sárga villamos, melynek csápjai a semmiből nyerik az energiát, ahol minden megvan.

 

MissionArt Galéria, Budapest

2015. XI. 28-ig