Az Orbis pictus című tárlatról

Kelet-szlovákiai Múzeum, Kassa, 2015. I. 25-ig

Lóska Lajos

Bartusz György: Tér-idő plasztika I–II., 1993 alumínium, 50x15x15 cm; 66x15x15 cm

Bartusz György: Tér-idő plasztika I–II., 1993 alumínium, 50x15x15 cm; 66x15x15 cm

A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak munkáiból nyílt kiállítás Kassán a hajdan Felső-magyarországi, ma Kelet-szlovákiai Múzeumban. A találó című seregszemle (Comenius jelentette meg képes tankönyvét Orbis pictus, azaz Festett világ címen 1654-ben) az intézmény első olyan bemutatkozása külföldön, amelyre nem hívtak meg vendégművészeket, az akadémia több mint negyven művésze hetven művet meghaladó munkával szerepel, sőt a képzőművészek mellett iparművészek, fotóművészek és népi iparművészek alkotásaival is találkozhatunk, valamint Makovecz Imre három (terv)rajzát is láthatja a tárlatlátogató.

Az átfogó kép alkotásakor a legcélravezetőbb megoldásnak az tűnik, ha műfajok szerint vesszük szemügyre a kollekciót. A szobrászokkal kezdve, Bohus Zoltán két konstruktív, zölden derengő belső teret elénk táró plasztikája (Enigma, Titok kristály) hívja fel magára a figyelmet. Farkas Ádámnak az örök visszatérést jelképező szalaggubanca falapocskákból összefűzött lánctalpakra emlékeztet (Végtelen visszatérés 5), csipkézett körvitorlájú Möbiusz-hajója pedig elvontabb formavilágú, mégis játékos márványszobor. A kassai illetőségű Bartusz György avantgárd gyökerű csillogó alumínium hengerplasztikapárja emberi torzót és gépalkatrészt egyaránt megidéz. Csíkszentmihályi Róbert hosszú évek óta készít groteszk ember-állat szobrokat, az itt szereplő megmosolyogtató darabja a Kotkot című kisbronz. Schrammel Imre két samott domborműve és Fekete György síkplasztikája a műfaj sokszínűségének bizonyítékai. A térplasztikák között kell megemlítenem az objekteket is. Prutkay Péter dobozképe, tárgymontázsa az első világháborúra emlékezik. Kelecsényi Csilla Mária rádióján a két keresőgomb fölötti előlapot mini gobelinre cserélte. Barabás Márton objektje a címének megfelelően (Forgatókönyv) tengelyre szerelt forgatható könyv. A népi iparművészek mini szuszékot, ütőgardont, illetve filckompozíciókat állítanak ki.

A fotóművészek közül is sokan képviseltetik magukat. Móser Zoltán kolozsvári falfirkafotóval, Olasz Ferenc szakrális munkákkal (Jesse fája, Gyöngyöspata), Kunkovács László Korpusszal, Tóth György portréval, Haris László pedig, aki a vizsolyi bibliából nagyított ki szövegrészeket, konceptuális szemléletű fényképpel. Az iparművészek – Háger Ritta és Katona Szabó Erzsébet – gobelinekkel és bőrből készült térplasztikával teszik még változatosabbá az anyagot.

A grafikák között válogatva nem mehetünk el szó nélkül Gyulai Líviusz egyszerre nosztalgikus és erotikus Sárkányt legeltetője, Hauser Beáta és Kókay Krisztina minimálos vonalkás rajzai mellett.

Tudósításom végére hagytam a legszámosabb festészeti anyagot. A hiperrealizmust is megidézi Jovián György Bontás-sorozatának két darabja. Csáji Attila plasztikus, Lantos Ferenc szerkezetes és Szabados Árpád lírai nonfiguratív kompozíciója mellett láthatjuk Véssey Gábor színes, expresszív képeit is. A leglátványosabbak talán a hatalmas méretű, szabadvásznas alkotások, melyeknek jellemzője, hogy nincsenek keretre feszítve, függönyszerűen lebegnek a kiállítóterem fala előtt. A szabad vásznas grafikát Kovács Péter vonalgubanc figurarajzai és Szurcsik József egyszerre szürreális és metafizikus kőfejei képviselik. M. Novák András hatalmas, kollázstechnikával készült munkája, a Budapesti lepel a 21. századi nagyváros lakóinak lenyomata, egy profán torinói lepel. Stefanovits Péter öt méter hosszú alkotása, melyre a miatyánk magyar és szlovák szövege van ráírva, a két nép egymásra utaltságát demonstrálja.

Rövid írásomban sajnos nem tudtam a kassai tárlat minden résztvevőjéről szólni, így csak az anyag változatosságának érzékeltetésére szorítkoztam. Végezetül, de nem utolsó sorban, meg kell említenem a múzeum igazgatójának, Pollák Róbertnek a nevét, akinek kitartó munkája, konstruktív hozzáállása, segítőkészsége nélkül nem valósulhatott volna meg a bemutató.