Andor Anna

Megújhodás és hagyomány

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

A Renée Művészeti Napok rendezvényei olyan tematikus kiállításokból és tanácskozásokból állnak, amelyek a kortárs képzőművészet, közgondolkodás lényeges, mondhatni a legfontosabbak közé tartozó kérdéseit érintik. A nagy rendezvények között a társaság tagjai kamaratárlatokon mutatják be új munkáikat. 2009 előtt az Erdős Renée Ház adott otthont a rendezvényeknek, 2010 óta a B. L. Teremben rendezik a kiállításokat és tanácskozásokat. Aligha jelent nagy fejtörést a rövidítés feloldása: Benedek József és B. Laborcz Flóra szobrászművészek, az események fő szervezői nevére utal a rövidítés. Az idei Renée Napok programjával kapcsolatban az utóbbi így fogalmaz: „A ’Megújhodás és hagyomány’ egysége, mindkettő együttes jelenléte, egyensúlyának a megteremtése az alkotóművészet örök feladata. A kultúra-művészet örökös fejlődés, ahol a korábbi korok ’eredményeinek’ a születendő műbe való beépítése éppúgy része az alkotó munkának, mint az, hogy mindezek ismeretében, értékeik tudatában, azt elfeledve a saját új útját járja a művész, egy sosem látott új világot alkotva művei által, individuális, egyéni adottságait kibontakoztatva, formába öntve.”

kelemen_kata

Öt keramikus, négy textiles, három festő és három szobrász művei láthatóak a november 23-ig nyitva tartó kiállításon, valamilyen módon mindegyik a hagyomány és megújulás fogalompárjában is benne rejlő átlényegüléssel, a műfajok, technikák, nézőpontok és minőségek közötti határterületekkel foglalkoznak, a tér- és időbeli koordináták átrajzolásával, az organikus és geometrikus formák, az egyéni és közösségi értékek kölcsönhatásával. Bészabó András Kassák, az avantgárd újító mestere előtt tiszteleg, a konstruktív elemeket azonban személyes mitológia motívumaival ütközteti, Kopócsy Judit trendinek tűnő monokróm felületét az antik Róma falfestményei ihlették, Jándi Zsuzsa összeillesztett, varrott textilfelületekkel ér el festői hatásokat. A művek párbeszédét november 20-án délelőtt fél tizenegykor kezdődő szimpozionon elhangzó előadások árnyalják tovább.

A XIX. Renée Művészeti Napok

B. L. Terem

2014. október 30–november 23.