Napló mobilban elbeszélve
Horváth Csilla kiállítása

2020-01-21T21:20:42+00:00

Sinkó István
Horváth Csilla naplót írt, a Kahan Art kiállítótermében olvashatóak a naplóbejegyzések. Hogy nem is olvashatóak? Hát persze, mert Horváth Csilla képzőművész, ő képben, plasztikában, installációban, mobilszoborban mondja el, amit érez.

Napló mobilban elbeszélve
Horváth Csilla kiállítása
2020-01-21T21:20:42+00:00

Egy következetes pálya képei
Litkey György kiállítása

2019-09-23T15:55:42+00:00

Sinkó István
Vannak elveszett, vannak felbukkanó és vannak töredékeiben is konzekvens életművek. Az utóbbi jelzők Litkey György művészetére is jellemzőek. Sőt, szinte mindhárom állítást vonatkoztathatjuk a Litkey oeuvre-re. A 68 éves korában, 1975-ben elhunyt festő, művésztanár munkássága, ha feledésben nem is, de eltűnőben volt, míg a család és az általuk működtetett alapítvány újra felszínre nem emelte a munkássága darabjait.

Egy következetes pálya képei
Litkey György kiállítása
2019-09-23T15:55:42+00:00

Csendek és kiáltások
Az Asztaltársaság kiállítása

2019-07-13T08:41:10+00:00

Sinkó István
Akár ha az asztaltársaságok akár a művészeti csoportok előtörténetét szemléljük, ez a fajta – baráti, szakmai közösségi kiscsoportos – lét a századelőtől (mármint a 20. század elejétől) erős kohéziót fémjelzett a művészeti életben. Szinyei Társaság, Fészek, Gresham, Nyolcak, Aktivisták... a nevek egyfajta szolidaritást, együvé tartozást és érdekképviseletet is jelentettek. No és rangot. Az odatartozás rangját.

Csendek és kiáltások
Az Asztaltársaság kiállítása
2019-07-13T08:41:10+00:00

Kisképző a boulevard-on

2019-07-11T18:19:25+00:00

Hudra Klára
A műtörténelemben Kisképzőként kodifikálódott Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola diákjai után a festészetet és rajzot nekik tanító művésztanárok rendeztek maguknak egy bensőséges, önreflektáló évzárót. Ők így tizenegyen a Kisképző családiasságához híven állították ki frissebb, avagy régebbről datálódott műveiket az „öntörvényűség” jegyében: Bodóczky István, Gerber Pál, Hajdú Kinga, Makói Juhász István, Pál Csaba, Sinkó István, Somogyi Laura, Szabó Franciska, Szalai Attila, Szőke Gáspár és Wächter Ákos.

Kisképző a boulevard-on2019-07-11T18:19:25+00:00

Vagyunk lakói
Gaál Kata kiállítása

2019-04-25T08:45:03+00:00

Sinkó István
Gaál Kata szociográfikus alapossággal tárja elénk megfigyeléseit a játszóterek, a lakótelepek, a belvárosi utcák világából. Stilárisan fotórealisztikus (az alakok, portrék fotó alapján festettek és rajzoltak) megoldásokkal él. Ugyanakkor e realisztikus figurák a rájuk húzott háttér nyomán nyomasztóan síkká, bábszerűekké, élettelenné válnak. A játszótéren mobilozó, jól öltözött anyukák, az ugyancsak azon a helyszínen játszódó másik képen túl féltett-védett védősisakos gyerekek már az irónia határain túl mutatják jelenünk visszásságait.

Vagyunk lakói
Gaál Kata kiállítása
2019-04-25T08:45:03+00:00

Utazás fémben, fényben
Bojti András fotói és szobrai

2019-04-15T23:53:45+00:00

Sinkó István
Nyilván más hatásfokkal és más összefüggésekben érezzük az egymásra vetített, applikált színes síkok játékát, mert játékok ezek a munkák. Bojti András derűs alkotó, nem elsősorban a drámai, inkább a lírai világkép leképezője. Szerencsés alkat, mert egyszerre képes humánusan szemlélni egy dehumanizált világot és abban fellelni a természetes és mesterséges anyagok harmonikus egymásra találását.

Utazás fémben, fényben
Bojti András fotói és szobrai
2019-04-15T23:53:45+00:00

Parafrázis-variációk
Tóth Yoka Zsolt és kollégái, tanítványai kiállítása

2019-03-18T13:53:38+00:00

Sinkó István
A parafrázis maga is egyfajta variáció, reflektálás a nagy elődök műveire. Ezeket a reflektálásokat variálja Tóth Yoka Zsolt tervezőgrafikus, könyvművész a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium tanára saját, illetve kollégáinak (Rétfalvi Orsolya és Nagy Zoltán), valamint egykori és jelenlegi tanítványainak munkáin keresztül a Copyright Yoka című kiállításon.

Parafrázis-variációk
Tóth Yoka Zsolt és kollégái, tanítványai kiállítása
2019-03-18T13:53:38+00:00

Térbe lépő képek
Forgó Árpád kiállítása

2018-12-28T19:22:31+00:00

Sinkó István
Különös csillogású, néha groteszk színhatású formázott vászon műveket állított ki Forgó a győri kiállítótérben. Munkáin egyszerre van jelen Frank Stella kísérletező térfestményeinek szabadsága és Haász István vagy Hartmut Böhm fegyelmezett síkplasztikáinak tanulságai. Forgó azonban másfelől közelít a térhez és a geometriához. Jelek és játékok, fantasztikus – a képfelületre rávitt speciális akril felületeken megcsillanó – fények gazdagítják az élményt.

Térbe lépő képek
Forgó Árpád kiállítása
2018-12-28T19:22:31+00:00

Falak, térképek, idő
Dréher János képei elé

2018-12-11T10:44:07+00:00

Sinkó István
Falakat, falrészleteket, falfragmentumokat lát a néző első pillantásra Dréher János kiállításán járva. Szinte azt is mondhatnánk, falakba ütközik a látogató. Kissé talán tanácstalan, miért is a számos épületrészlet. Mi készteti az alkotót, hogy ilyen felületek létrehozása révén meséljen gondolatairól? S mik ezek a témák, gondolatok? Hisz látszólag egyszerűen vakolatdarabok lógnak a terem falain, olyan vakolatdarabok, melyeket kikoptatott az idő.

Falak, térképek, idő
Dréher János képei elé
2018-12-11T10:44:07+00:00

Arcok, helyek, idő – Nagy Gábor és Nádas Alexandra kiállítása

2018-08-02T17:43:42+00:00

Sinkó István
Milyen igazsága van egy műnek? Milyen igazság történik meg benne? Nézzünk szembe a művészetről alkotott fogalmaikkal, a hiedelmekkel, miként születik egy műalkotás, s látni fogjuk a heideggeri kijelentés lényegét. A mű az igazság és a történés egysége. Nagy Gábor és Nádas Alexandra műveiben a sajátos történés-idő dimenzió és a valóság-igazság egysége jelenik meg.

Arcok, helyek, idő – Nagy Gábor és Nádas Alexandra kiállítása2018-08-02T17:43:42+00:00

A jövő folyton ismétlődik

2018-04-17T16:57:19+00:00

Sinkó István
„S töprengnél bár reggeltől estvélig, estétől a hanyatló éjfélig: akkor sem töprenghetnéd ki, tárhatnád értelemmel elő a kifürkészhetetlen Túlnant." Caspar David Friedrich beszél így a világban való gondolkodásról, a festészetről. Vajon a Túlnan a jövő? Vagy épp az a transzcendens Túlnan, mely megvált minden jövőtől? Nem tudhatjuk. Mózes Katalin következetesen e túlnanságból tekint vissza ránk, hol keserédes, hol fanyar ízeket keverve képeibe, hol bölcselkedik, hol meg játszik (velünk), mint gyermek, ha ceruzát kap és árkus papírt.

A jövő folyton ismétlődik2018-04-17T16:57:19+00:00

Gesztus és átrendezés – Siflis András és Utcai Dávid kiállítása

2018-03-05T14:04:59+00:00

Sinkó István
Izgalmas párbeszédnek lehetünk tanúi e kiállításon, mert nem egynyelvű, nem egynemű ez az anyag, bár valóban összeér, valóban kiegészíti egymást, de a két alkotó személyisége, habitusa, életkorából adódó képszemlélete azt a kicsi különbséget (kleine Unterschied) azért meghagyja, amitől Siflis és Utcai szuverén alkotóként maradnak meg emlékezetünkben, a kiállításról kilépve.

Gesztus és átrendezés – Siflis András és Utcai Dávid kiállítása2018-03-05T14:04:59+00:00