Sinkó István

Láttuk, hogy a vászon felszíne többé már nem csak kép, hanem struktúrává alakul, amelyet körül kell járnunk, hogy minden oldalról szemügyre vegyük, felülről megnézzük, alulról megvizsgáljuk.

(El Liszickij)

Forgó Árpád: HHII, 2018, akril, formázott vászon, 58x63x4 cm

Kicsiny nyitott ablakok, épület faragványok, masnik és papírrepülők.  Ilyen asszociációkat is kelthet a nézőben a Rómer Flóris Múzeum kiállítási termeiben látható anyag, a Forgó Árpád újabb műveiből látható válogatás. Különös csillogású, néha groteszk színhatású formázott vászon műveket állított ki Forgó a győri kiállítótérben. Munkáin egyszerre van jelen Frank Stella kísérletező térfestményeinek szabadsága és Haász István vagy Hartmut Böhm fegyelmezett síkplasztikáinak tanulságai. Forgó azonban másfelől közelít a térhez és a geometriához. Jelek és játékok, fantasztikus – a képfelületre rávitt speciális akril felületeken megcsillanó – fények gazdagítják az élményt. A szerkezetek a gondosan preparált vásznakon, az alulról, lécekkel kiemelt, szinte bútorszerű megoldásokkal kialakított kis képek egyszerre jelenítik meg a hagyomány továbbélését (bauhaus, De Stijl) és a kortárs design-képzőművészet legeredményesebb megoldásait.

Forgó Árpád kis méretű képeit azonban a vizuális rendszereken, játékokon, jeleken túlmutató, a természetben (is) fellelhető belső struktúrák, szerkezetek megjelenítésére is használja. Ásványok, drágakövek lemezei, cseppkövek egymásra rakódó felületei, véletlenszerűen összetorlódó és egymásba gabalyodó szalagok, papírhajtogatások egyaránt részei az inspirációnak. Magyar Fanni a kiállítás kis katalógusának bevezetőjében így értelmezi a műveket: „A külön elemekből összeálló művek a formai egység és a végtelen variálhatóság együttes felmutatásával teremtenek harmóniát. Az egyes darabokban rejlő szigorú mértani logika és játékos formavilág a színek segítségével válik a néző számára feltérképezhetővé.”

Forgó Árpád: 1L1N, 2016, akril, formázott vásznon, 59x40x4 cm

Forgó képcsoportokat is létrehozhatna, művei mégis nagyrészt önálló egységként jelennek meg a falakon. Így a hagyományos képfelfogásra is utalnak az egyes darabok, ugyanakkor a fél plasztikai jelleg bizonyos szakrális értelmezésre is módot ad (Passió). Forgó Árpád a fiatal geometrikus–konkrét–konstruktív alkotók egyik legérdekesebb, kísérletező alakja, az a művész, aki a kézműves és az ipari, a hagyományos és kortárs anyag és szemlélet határmesgyéjén remek érzékkel egyensúlyozva, műalkotást, egyéni gondolkodásmódú képi rendszereket hoz létre. Nemzetközi sikerei és hazai szereplése fontos kiállításokon bizonyítják elképzelései, művészeti céljai és irányai helyességét. Izgalmas lehetőségek rejlenek a továbbiakban munkáinak nagy méretben való megvalósításában is.

 

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr,

2018. november 24. – 2019. január 6.