Gelencsér Gábor

Tudják Önök, mi az a pixel? A digitális képfeldolgozásban a képpont, a kép legkisebb, tovább nem osztható önálló eleme. S tudják Önök, mi az az 1 kék pixel? Spitzer Fruzsina és Ruzsa Dénes e kiállítással azonos című videóesszéjének tanúsága szerint a Föld látképe – 3,7 milliárd mérföld távolságból. A videó végén látható kék pöttyben benne van a Föld, mint cseppben a tenger. Hátborzongató látvány; egyszerre jelzi kicsinységünket a világegyetemben, ugyanakkor fontosságunkat is, hiszen az a pötty mégiscsak a miénk, mi lakjuk a kék bolygót, s nincs más hasonló az általunk belátható univerzumban. Mindazonáltal felfoghatatlan a Föld ilyen léptékű absztrakt képe – miközben valóságos. Ahogy általában láthatatlanok a pixelek is – miközben ugyancsak valóságos képi információt hordoznak.

Kiállítási enteriőr

Spitzer Fruzsina: Manipulált emlékek XI., 2018, elektrográfia, 15×20 cm

A Spitzer Fruzsina és Ruzsa Dénes által gyakorolt videóművészet első látásra igen absztraktnak tűnik. Ha körbenézünk, a falakon absztrakt vagy legalábbis nem valószerű, nem természetes képeket látunk. Érdemes egy kicsit belegondolnunk ennek a technikának a használatába. Önök közül ezekben a pillanatban sokan, de talán még a két kiállító művész is, digitális kamerájukkal vagy mobiltelefonjukkal fényképeket készítenek. Vajon nem az a céljuk, hogy minél valósághűbben örökítsék meg ezt a helyszínt és az itt lévőket? Miért érdemes ezeket a kiváló valósághűségű (magas pixelszámú) képeket „elrontani”? Egyrészt talán azért, mert nagyszerűen el lehet. A fotografikus képrögzítéshez képest az elektronikus, majd a digitális technika erre kiváló lehetőséget kínál; izgalmas játék a billentyűkkel és egérrel mozgatott varázspálca, amelynek – ahogy itt is láthatjuk – szemet gyönyörködtető esztétikai kép lehet az eredménye. A két művész valóságos bűvésze ennek a technikának. Másrészt azért érdemes a pixelekből álló, rendkívül hű valóságképet „elrontani”, hogy elszakadjunk a látható világtól, hogy az absztrakt formák segítségével a konkréton túli, szellemi jelentésre utaljunk. Régi törekvése ez a művészetnek, a kérdés most már csak az, milyen megoldást kínál erre az itt látható kifejezési eszköz. Nos, igen sajátost, amennyiben a kameraként használt digitális felvevőgép a valóságra irányul, azt bontja fel absztrakt képpontokká, hogy aztán visszaalakítsa a szem számára valószerű képpé. Nyomvétel, átalakítás, kivetítés. Nagyon leegyszerűsítve a folyamat állomásait: valóság, absztrakció és a valóság absztrakciója, avagy az absztrakció valósága, azaz pontokból összeálló kép.

Ruzsa Dénes: Tájkép III., 2018, számítógépes grafika, 20×20 cm

Mielőtt tovább bonyolítanám ezt az okfejtést, inkább elmondom, miért is kezdtem bele. Azért, mert a művekben alkalmazott technika szoros kapcsolatba kerül azok gondolatiságával. A kiállított videók, számítógépes grafikák, elektrográfiák ugyanis minden absztrakciójuk ellenére nem nélkülözik az embert. Lehet, hogy a digitália megkérdőjelezi az általam eddig sokat emlegetett valóságot, miszerint az nincs is, csak a róla alkotott kép (ezt azért vitatnám). De nem kérdőjelezi meg az embert, akiről mindez szól, aki mindezt műveli, szemléli, gyakorolja. S az itt látható művek sem teszik ezt. Az Állásinterjú éppen a robotizációval szemben perel az emberért. A Lábnyomok absztrakt fekete-fehér mozgó grafikáit a cím helyezi „humanista keretbe”. Az alcíme szerint az alternatív természet kutatásáról szóló S.C.A.N. végén – legalábbis saját képi dekódolásom szerint – a kozmoszból egy kiskert látványa bontakozik ki a ház végében. Ugyanígy az emberi tényező szervezi meg a Tájkép-sorozatot és a Véletlen és szükségszerűség fotóit. Az absztraktól tehát mindig elindulunk a konkrét emberi felé, s a művek, sajátos technikájukból adódóan, épp ezt a dinamikát, az átlépés gesztusát teszik láthatóvá. Olyasmit tehát, ami legtöbbször láthatatlan – miközben mélyen emberi.

1 kék pixel, állókép a videóból

Végül ne feletkezzünk el arról a bizonyos 1 kék pixelről sem, amely, el kell hinnünk, mégiscsak a Föld képpontja! Ilyen „földelt” képpontok alakzatjait láthatjuk ezen az egyszerre szemet gyönyörködtető és elgondolkodtató kiállításon.

 

MET Galéria,

2018. július 4–26.