Sinkó István

„Ha a túlságosan rövidre zárt, pusztán értelmi olvasás az álmatlanok világa, az álmodó kérdezés viszont (amely igazából az emberi létforma volna) lehetővé teszi, hogy a szövegben rejtőző, bennünket gyógyító képek előlépjenek; és én egyebet sem szeretnék, mint hogy kérdéseimet föltehessem újra meg újra.” (Karátson Gábor)

Karátson Gábornak a Máté evangéliumához készített akvarelljei, melyek hol inkább rajzok kevés színnel kísérve, hol meg épp erőteljes színfoltok finom rajzi elemekkel dúsítva, a művész Biblia illusztrációinak sorában talán a János jelenéseihez hasonlítható módon vizualizálják a szöveget. Karátson azonban – bár erről nincs tudásom – nem illusztrációként foghatta fel színes műveit, inkább meditációként, jegyzetként. Karátson Istenes ember volt, beszélgetett az Istennel. Érezte Istent. „Az Isten meg az ember között egy tenyérnyi vastagságú fal van csupán, és roppant könnyű ezt átütni.”

 

Ezzel a gondolkodással, ezzel az alázattal nyúlt bibliai munkáihoz is. Sajátos megközelítésben a vázlat és az automatikus firka elegyével készült munkák kerülnek elénk, a néző néha a színek lágy, omló foltjait érzi meg először, majd kutakodni kezd a vonalháló mögött felsejlő alakok után. Egy-egy szituáció, többszöröződő alak, egymásra vetülő mozgásfázisok adják a cselekmény figuratív vonalát. E mellé spontánnak tűnő színpászmák, foltok kerülnek.

Karátson sajátos akvarelltechnikát dolgozott ki. Lapjait számos alkalommal le-lemosta, újraszárította, dörzsölte, sőt, a fonákját le is vasalta, így a felület tovább roncsolódott, a gyűrődések rögzültek. Ez ad egyfajta archaikus egységet a sorozatnak. Mintha egy korabeli jegyzetelő munkáit látnánk kétezer év távlatából. „A fogalmi tisztázásra nem látok esélyt. Így támadt fel bennem valamikor a vágy: vízfestményeket készíteni a Bibliához. Egyszer csak úgy éreztem, mintha felpattannának itt is ott is azok a régesrég lezárt ablakok.”

 

A képekre kerülő szövegek a Karátson által annyira szeretett Vizsolyi Biblia-beli Károli Gáspár-fordításokból valók. Ha nem is autentikusnak, de talán archaikussága okán a legméltóbbnak, a legemelkedettebbnek azokat tartotta. A kiállítás a múzeum pincebeli kiállítótermében elegáns installációval, informatív szövegek kíséretében látható. A kísérőprogramként a Bibliamúzeumban és a Hold utcai református templomban is láthatóak Karátson Gábor további Biblia-illusztrációi.

 

 

Evangélikus Országos Múzeum,

 2017. november 11. – 2018. február 16.