Gellér Katalin

Világszerte egyre több kiállítás foglalkozik a természetvédelemmel, a klímaváltozással, annak társadalmi és kulturális hatásaival. Széchy Beáta legutóbbi tárlatán, a Petőfi Irodalmi Múzeum augusztusban záruló kiállításán bemutatott művészkönyveivel, e könnyed, néha japán albumformát idéző, egész falat betöltő tekercseivel bekapcsolódott az environmental art mozgalmába is. Műveivel a finom, lehelet könnyedségű hajtások művészi élményén keresztül a szép látszatok, a színfalak mögé is behatol.

Gellér Katalin, Borza Teréz és Széchy Beáta a megnyitón

Gellér Katalin, Borza Teréz és Széchy Beáta a megnyitón

A Hungarian Multicultural Center alapítójaként, vezetőjeként évek óta Magyarországra invitálja néhány hétre a művészeket a világ minden tájáról. Most arra kérte fel az Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból érkező és az erre a minikiállításra meghívott magyar művészeket, hogy műveikkel ők is kapcsolódjanak be a környezet fennmaradásáért, megóvásáért vívott harcba. Mert immár harcról van szó a profitszerzésért kiirtott erdők, a terjeszkedő városok, a közlekedés, a kereskedelem gyakran pusztítóvá váló tevékenysége miatt.

Heather  Shillinglaw:  Erdei suttogások

Heather Shillinglaw: Erdei suttogások

Ha emlékezetünkben felidézzük a tájábrázolás hosszú történetét, láthatjuk, hogy az elmúlt századok alkotásain a természet változásában is állandónak, elpusztíthatatlannak tűnt. Ha csak a 19. századig megyünk vissza, s a pompás, hatalmas sziklák, völgyek, fák előtt eltörpülve ábrázolt emberi figurákra gondolunk, pl. Caspar David Friedrich a természet látványában elmerült figuráira, templommá emelt fenyőerdeire, vagy az impresszionista festők fényözönben vibráló tájképeire, látjuk, hogy e műveken a természet kiapadhatatlan élményforrásként jelenik meg. A tájképek az időtlen mozdulatlanság és szépség képei, mítoszok, gáláns örömünnepek helyszínei voltak. Ember és táj viszonya megbonthatatlannak tűnt. A természetbe kivonuló vidám társaságok megörökítése Édouard Manet-tól Szinyei Merse Pálig kedvelt téma volt a festők körében. De már a 19. és a 20. század fordulóján a szecessziós művészek megérezték a veszedelmet, a városokból kiszoruló természet hiányát, s védekezésül a házak homlokzataira, a lakásokba színes stilizált virágokat helyzetek, létrehozva a szecesszió egyedi virágornamentikáját.

Pamela Paulsrud: A tudás könyve

Pamela Paulsrud: A tudás könyve

A mulandóságot, híres épületek, városok eltűnését, romjait ábrázoló művek, mint Hubert Robert-nek a Louvre romjait bemutató festménye helyébe most a természet eltűnését bemutató, gyakran sokkoló festmények, fotók léptek, melyek mára már nem csak víziók, képzeletbeli tájak. A halódó természet, a mindent elborító szemét sokkoló látványa megjelenik ezen a kiállításon is, s néhányan mulandó szépségére is utalnak. Vannak, akik az újrahasznosítás fontosságára hívják fel a figyelmet, amikor egy eldobott labdából kiállítási tárgyat, ez esetben szögesdróttal körülvett földgömböt formálnak, figyelmeztetve, hogy bolygónkat természeti és politikai katasztrófák fenyegetik.

Ty Clark: Cosmos in Chaos

Ty Clark: Cosmos in Chaos

A Széchy Beáta által rendezett kiállítás aktualitását mutatja, hogy témája szorosan kapcsolódik számos nemzetközi tárlatéval, itthon a Műcsarnok kiállításáéval és Vincze Ottó installációjával, aki a Dunában úszó biliárdgolyókkal fejezte ki a természettel való együttélés, együttalkotás vágyát (Vízi ballonok). Ezen a kiállításon hasonló gondolattól vezérelve utal a kettősségekre, a teremtett és az ember által létrehozott művi világ együttélésének lehetőségére egy beszkennelt borostyánvirág, melynek szárát zuhanycső alkotja.

Gozsdu Elek (1849–1919) írta az Egy falusi mizantróp című írásában: „Látom, hogy fejlődik, pusztul szemem láttára a természet ezer meg ezer egyénisége; érzem, hogy fölöttem s egy fűszál között egy és ugyanazon törvény uralkodik, s hogy én semmivel sem vagyok fontosabb egyénisége a természetnek, mint akár egy varjú vagy fűszál.”

 

Galéria 12 kávézó és borbár

  1. szeptember 11-ig