Sinkó István

 

Aki Szőnyi művészetét kellőképpen ismeri annak az Emlékmúzeum időszaki kiállítása csak részben meglepetés. Köztudott, s számos más tárlaton is feltűnt, hogy a mester mennyi vázlatot készített festményeihez – vázlatokat, előtanulmányokat, kompozíciós skicceket. Mint akárhány klasszikus mester, Szőnyi is nagy gonddal, alaposan készült a munkálatokhoz, a különböző témákhoz számtalan vázlat állt rendelkezésére.

A Köpöczi Rózsa kurátori munkájával bemutatott izgalmas kis tárlat is ilyen, majdan elkészülő alkotásokhoz készített gyűjtőanyagot, előképeket mutat be. Ám ezek a most kiállításra kerülő ceruza- és tollrajzok, akvarellek, gouache-ok még eddig nem szerepeltek így, együtt sohasem. Láthatjuk a keresztény ikonográfia Szent Családját zebegényi népéletképbe átíró, Este című kép kompozíciós és mozgástanulmányát, a Várakozók alakjait, vagy a Beszélgetők (Falusiak) szénrajzverzióját. Itt határozott kontúrok között már a majdani tónusértékeket is jelöli Szőnyi.

Szőnyi István: Kaszafenők, papír, gouache, 70x100 cm

Szőnyi István: Kaszafenők, papír, gouache, 70×100 cm

 

Szőnyi képépítő módszerét jól jellemzi, hogy amikor már szinte a végsőkig megfogalmazta a leendő festmény elrendezését (mint a Feleségem és Zsuzsa című olajkép végső vázlatát 1931-ből), és a szénrajzot felnégyzethálózza, hogy a vásznon pontos méreteket kapjon, az utolsó pillanatban a szénrajzhoz képest megváltoztatja a kompozíció szerkezetét. Talán a színhangok a végső formában más struktúrát kívántak számára. Szőnyi István: 5.	Kapáló asszony, papír, kréta, 21x15 cm

A Kaszafenők lendületes, gouache-tempera képén Egryt idéző barnák és okkerek, könnyed ecsetvonások adják vissza a paraszti munka egy pillanatát. Mellette a ceruzarajz a mozdulatokra koncentrál. Nagyszerű állattanulmányok (kecske, borjú) egészítik ki az anyagot, melynek egyik főműve a kép a képben megoldású Fiú tehénnel (Aranykor), egy falképterv, tempera festmény. A már-már korai Picasso-figurákat idéző fiatal fiúalak és a köré tekeredő tehén képe valódi archaikus kort idéző alkotás.

Fontos dokumentumok kerültek elő a a múzeumi raktárból, a már az 1957-es Kollányi  Ágoston által készített Szőnyi-portréfilmben is megjelenő vázlatgyűjtemény ismeretlen alkotásai. A képalkotás és a képgondolkodás rejtelmeiről, egy klasszikus mester munkamódszeréről adnak hiteles képet.

„Az össze-vissza zűrzavar kitárul,

a házakon s a házak tűzfalán,

a világvégi üres kutyaólban

aranykori és ugyanaz a nyár!” (Pilinszky János: Aranykori töredék)

Ez az örök aranykori nyár jellemzi Szőnyi István derűs, elmélyült vázlatait is.

 

2016 június 25. – szeptember 25.