Rabóczky Judit Rita szobrai

Sinkó István

Életre kelve talán vas zombikként, fém homuluszokként riogatnák a várost Rabóczky Judit új sorozatának fémkölykei. Üvöltve, fog vicsorogva, üreges szemgödrüket meresztve tekintenek így is ránk hegesztett állványaikról a Raiffeisen Bank elegáns irodái mellett. Rabóczky elkötelezettje a fémnek, a dróthálónak, a kábeleknek. Formakészsége, a héjszerkezetek iránti hódolatával párosulva kijelölt számára egy sajátos utat a kortárs plasztikában. Jó ideje ezekből az anyagokból alkotja műveit. A mai magyar szobrászat kevés ilyen alkotót ismer, talán néhány művén Pauer Gyula, vagy Csemniczky Zoltán és Berczeller Rezső használta a fémhéj, vagy épp a fémháló lehetőségeit. Rabóczky azonban más úton jár. Kisebb-nagyobb méretű alakjai cselekvő, emberi gesztusokkal felruházott lények. A kiállításon látható színes kábelkötegekből hegesztett Lillith-je csábító utcalányként, erotikus pózba csavarodva támasztja a falat, a Kölykök pedig, mint egy kis vad banda, gesztikulálnak, kiabálnak, léteznek.egy

A hajlékony vaslemezek, a groteszk mégis hiteles arányok emberléptékűvé varázsolják szemünkben mindazt, amit a fiatal szobrász formázó eszközeivel, hegesztőpisztolyával, flexxel létrehoz a merev, emberidegen anyagból.
Ismerve Rabóczky korábbi életművét most sajnálhatjuk csak igazán, hogy a Raiffeisen Galéria utolsó kiállítása ilyen minimális térbe kényszerült. A művész füstszerű, drótgomolyagjaiból, vagy épp a kábelköteges tornászó, egymáshoz kapcsolódó alakjaiból szívesen néztünk volna még néhányat. Ugyanígy a korábbi kölyöksorozat egymással feleselő, hol kiemelkedő, hol magukba roskadó figuráiból. Itt, a most látható anyagban például a festett fémtestek alig szerepelnek, pedig az a vonulata Rabóczky munkásságának izgalmasan ellenpontozza a fémszínű alakokat. Azonban ezzel a néhány művel is felvillant valamit plasztikai elkötelezettségének irányából, az anyag tiszteletéből és az anatómiai és az emberi mozgás alapos ismeretéből táplálkozó – figuratív, mondhatnánk új-figuratív – plasztikai világszemléletből. harom

Rabóczky nem Frankensteinként, vagy rabbi Lőwként teremt új, rettentő alakokat, Gólemeket. Másként lehel életet figuráiba. A Lillith készítésének fázisait bemutató videóban egy valódi akt és a mellette készülő szobor párosából egy sajátos leképezési irány bontakozik ki öt percben. A szép női test szinte átalakuláson megy keresztül a kábelszobor megmunkálása közben, a szobor is életre kel. A néző a flex és a hegesztő ívfényében szinte már alig tesz különbséget. Holott Rabóczky nem így akarja megcsalni szemünket. Nem natúrát közvetít naturális ábrázolással, de a testlényeget, a testtudatot helyezi bele a darabos fémbe, a hajlékony kábelbe. A kis kamarakiállítás tehát egy műhelymunka darabjait és közben önálló alkotások egymással felelő installációját együtt képes közvetíteni. Rabóczky Judit Rita e vasemberkék, kábelnők társaságában egy rövid időre a való élet más szegmensét képes beemelni a banki hideg-techno környezet más-világába. ketto

(A kiállítás sajnálatos módon a tervezettnél korábban bezárt, mert a Raiffeisen Bank nem teljesítette az előzetes megállapodás szerinti feltételeket. Rabóczky Judit úgy véli, a történtek nem csak a művész és a kurátor, Jerger Krisztina munkájának hitelét rontja, de magának a Galériának a presztízsét is csökkenti. A Szerk.)
Raiffeisen Bank Galéria

2015 nov. 9. – 2015. dec. 15.