HUGLASS Pannonhalmán

Tolnay Imre

“A kő, melyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben.” Nem kövekről lesz most szó, de Pannónia szent hegye, a Pannonhalmi Főapátság alatt, arborétumuk szomszédságában most egy másik, számos transzcendens húr megpendítésére alkalmas művészet-matéria, a hazai üvegművészet színe-javát láthatjuk. Jelenleg ez az egyetlen kiállítóhely hazánkban, mely folyamatosan az üvegművészetet reprezentálja: a 2007 óta működő pannonhalmi Hefter Üveggaléria. A galéria alapítója-névadója a Ferenczy Noémi-díjas Hefter László üvegművész, aki évtizedek óta Győrött és az utóbbi években részben Pannonhalmán él és alkot.

Mindenképpen meg kell említenünk, hogy a Magyar Iparművészeti Múzeumnak (Budapest), a Laczkó Dezső Múzeumnak (Veszprém) és a Rippl-Rónai Múzeumnak (Kaposvár) is jelentős klasszikus és kortárs üvegművészeti gyűjteménye van, amelyeket állandó és időszakos kiállításokon bemutatnak. A Hefter Üveggaléria missziója mentén előremutató az is, hogy vannak galériák, amelyek egyéb művészeti alkotásokkal együtt a kortárs üvegművészettel is foglalkoznak. Jelentős a Magyar Üvegművészeti Társaság tevékenysége, de tisztán az üveg küldetését a pannonhalmi galleria vállalta fel.

Deli Ágnes munkája

Deli Ágnes munkája

A magyar üvegművészek már jó ideje jelen vannak munkáikkal külföldi kiállításokon, galériákban, művésztelepeken és jelentős gyűjteményekben, de talán most van beérőben egy olyan feltörekvő és ambiciózus alkotónemzedék, amely az elődök hagyatékát megőrizve képes lehet egy nemzetközileg is felismerhető trend beállítására. Ennek a trendnek a kibontakozása látható és érzékelhető, mind európai, mind amerikai vonatkozásokban. A jelenre való reagálás a jelen élményeinek feldolgozása állandó művészeti probléma, ami önmagában is változást generál. Egyre inkább megfigyelhető az üveg és más anyagok kontextusa az alkotásokban, illetve a konceptuális megnyilvánulások is. Mindezeket Hefter Brúnó, az üveggaléria másik fontos “mozgatójával”, művészeti menedzserével, Hefter László üvegművész fiával készült korábbi interjúból tudhatjuk meg.

Buckó György munkája

Buckó György munkája

Több mint félszáz alkotó munkáit vonultatja fel az a kiállítás, mely HuGlass címen látható jelenleg a pannonhalmi galériában. A kiállító művészek egy jelentős része a klasszikus plasztika felől, annak figuratív elemeivel közelít és nyúl az üveghez. Lendvai Péter emblematikus-ironikus üveg-szobor-portréi, Németh Hajnal Auróra spirituális óceánjába, egy akváriumba állított kéken derengő, nosztalgikus alakjai, Mészáros Mari matt, zöldes fej-kéz töredéke ebbe a vonulatba illeszthetők, miként Pozsonyi Izsó Andrea finom üveg- és átlátszósága okán időrétegeket megjelenítő kis alakos enteriőrjei és Sipos Balázs olvasztott, savazott, polírozott, némi drámaiságot és öniróniát is árasztó kis álló figurája (Magammal négyszemközt) is. Buczkó György Glassikus eset címet viselő, cseppfolyósságot sugalló, de közben markáns ipari jelleget és humort is jelző kis tárgyai emberi kontaktus-modelleknek is tekinthetők. Buczkóéval némileg rokon, indusztriális kötődésű, de filozofikusan játékosak Budahelyi Tibor szobrász üvegplasztikái, homokba fektetett, egyensúlyról beszélő művei. A geometria lírai világa után, tiszta-élénk koloritja ellenére egy szigorúbb színgeometriát mutat első benyomásra a közelmúltban hirtelen elhunyt, halála előtt néhány héttel Pannonhalmán járt Rákóczy Gizella kockája. A rendkívül egységes, következetes életművet felépített és önmagával kérlelhetetlenül szigorú festőnőről az előbbi egy felületes meglátás lehet csak, hiszen végtelen logikai játékán, munkáinak elmélyült matematikai megfontolásain túl, illetve azok által „a világ összefüggéseit figyelte, és közben hatalmas hitre tett szert” – írta róla Beke László az ÉS-ben.

Rákóczy Gizella munkája

Rákóczy Gizella munkája

Régebb óta nincs köztünk a jellegzetes idő-metaforákat készített Lugosy Mária szobrász, aki több művével erős pillére a kiállításnak. Bohus Zoltán Szép völgy című, finom erotikát árasztó, letisztult formavilágú matt-zöldes tájszeletével az organikus-geometrikus ritmusok összhangjából építkezők közé sorolható. A galériában több művel is jelenlévő Gaál Endre expresszív, erőteljes anyagtársításai, a szó nemes értelmében „szellemes” munkái nem mennyiségi, hanem minőségi értelemben igen meghatározó részei a tárlatnak, de ugyanez mondható el a szemléletben némileg rokonítható Deli Ágnes erőteljes munkáiról is. Jegenyés Jusztina, Botos Péter, Lukácsi László művei különböző megközelítésben ugyan, de szintén zenei-geometrikus ritmika vezérfonala mentén épülnek fel. Kóródi Zsuzsanna az optika lírai hatására épülő, finoman pulzáló négyzetes sík-művekkel, míg Tomay Katalin lírai-absztrakt tájat idéző síkrelieffel szerepel. Czebe István, Gonzales Gábor, Varga Dóra, Farkas Vajk és Gáspár György művei egyaránt finom társítással és eredetiséggel, letisztultsággal jelenítenek meg téri-formai gondolatokat a transzparencia, a derengés, a geometrikus és lírai organikus formanyelv eszközeivel. Az üveggaléria atyja, Hefter László a színek-formák fúgaszerűen mozgó játékában, mozgásában nyilvánul meg, az ablakok elé lógatott üvegtáblái méltón keretezik a kiállítás kisplasztikai anyagát.

Hefter Üveggaléria, Pannonhalma

2015. 06. 21-ig