Batthyány Gyula gyűjteményes kiállítása

Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Esterházy-palota, 2015. VIII. 31-ig
Gellér Katalin
Batthyány Gyula:  Bál, 1906,  olaj, vászon, 70x80 cm

Batthyány Gyula: Bál, 1906, olaj, vászon, 70×80 cm

Főúri műkedvelő? Társasági festő? Történeti festő? A szecesszió manieristája? Az art déco mestere? Mindegyikben van egy kis igazság, s tükrözi a Batthyány Gyula festészetével szemben érzett bizonytalanságot, amely művészetének egyedülállóságából fakad. Korai munkáin érezhető mestere, Vaszary János oldott festőisége (Bál, 1906), valamint a müncheni és a francia szecesszió, ezen kívül a spanyol festészet (El Greco és Ignacio Zuloaga) formavilágának a hatása. A figurák kettős vagy többszörös körvonallal való körülrajzolása Koloman Moser kompozícióit idézi. A szecessziós periódus hajlékony dekoratív vonalvezetése később is megmaradt, ahogy a kettős körvonalrajz is (A festő fia ünnepi viseletben, 1934 körül). Az art déco periódusában készült, elegáns kalapot hordó, titokzatos Miss C. kezének hullázó vonala, hattyúszerűsége is innen eredeztethető (Miss C., Elegáns hölgy fátyolos kalapban, 1934 körül).

Az első világháború sokkja, rettenete után a megújuló életvágy, a merész vonalakban formát öltött energia szülte az art déco stílust, amely dekoratív, ahogy forrása, a szecesszió, de a lágyan görbülő, burjánzó vonalakat kiegyenesítette, az ornamenseket geometrizálta. Szimbóluma már nem a virág, hanem a nagyvilági életmód kellékeivé vált autó, repülő fémteste. A művész nem keresi többé a magányt, a természetet, hanem zajos városi szórakozásokba merül, csodálja az akár öncélú pörgést, gyorsaságot. Batthyány otthonosan mozgott a nagyvilági szórakozások helyszínein, sőt az arisztokrata társaság középpontja volt. Estély, opera, bál, koktélparti, lóverseny: ezek életének színterei, még ha látja is a felfokozott tempó mögötti ürességet, céltalanságot. Hangsúlyos képein a színházi világ, amelyhez erősen vonzódott.1

Monográfusa, Molnos Péter találóan a „Leading Ladies” festőjének nevezi, s bevezeti az olvasót a két világháború közötti nagyvilági élet szereplői közé, beavatja annak kulisszatitkaiba.2 Batthyány női portréin sovány, sőt oszlopszerűen vékony divatos hölgyek dekoratív sziluettjeit látjuk (Hatvany Lili portréja, 1930; Oszlopra támaszkodó nő, 1935 körül). A képfelszínt betöltő, szeszélyesen tekergő vonalakkal leírt, gazdagon díszített színes figurák kavalkádja hűen idézi Sardanapal király őrületét (Sardanapal, 1910-es évek eleje), Savonarola prédikációinak eksztatikus hangulatát (Savonarola, 1926 körül). Spanyol táncosnők című festményén a középre helyezett táncosnő ruhája art décós cikk-cakk vonalat leírva terül szét a síkon (1934 körül). A vérvörös ajkak, a festett arcok, a műszempillák, a széles karimájú kalapok vagy a maszkok mögé rejtett dámák kihívó testtartással, az elegancia és a puha jólét biztos tudatával tekintenek a világba. Bőrük természetellenesen fehér, selyemruháikon nem annyira a sportos nő sziluettje tetszik át, hanem a 20-as, 30-as évek Twiggy-ideálja, dekadens csontváz-eleganciája.

Nőalakjai nem csak hogy természetellenesen nyújtott arányúak, hanem a forgatható testrészű porcelánbabákhoz hasonlítanak (Dubrovniki szeretők, 1930 körül). Nyakuk, akár Ingres nőalakjaié, különös ívekbe hajlik. A bundákba öltöztetett, értékes gyöngysorokat viselő hölgyek sápadt lárvához hasonlítanak. A Páholyban című (1930 körül) festményén a deformált végtagokkal ábrázolt, lemeztelenített dámák vagy a nagyvárosi fények között suhanó luxusautó utasai (Autóban, 1930 körül) az életöröm üres hajszolói. Batthyány, Vaszaryhoz hasonlóan, a nagyvárosi élet fényeinek, típusainak első hazai megörökítői közé tartozott.

A festő könnyed kézzel helyezi egymás mellé a hol világtörténelem, hol a magyar történelem ismert figuráit. A szecessziós dekorativitás túlhajtása, végletekig fokozott ritmika, vadul gesztikuláló csoportok összezsúfolása jellemzi bizarr történelmi tablóit. A magyar történelem nagyméretű, komor tablók festésére inspirálta (Széchenyi apoteózisa, 1941). Széchenyi István példakép volt a számára, az életéről rajzolt grafikai sorozat, mélyen bevésett körvonalakkal körülvett figuráival a tettei iránti tiszteletről tanúskodik.

Festményei sodró lendületét, színvilágát nézve elgondolkodtató, hogy miért nem vált expresszionista festővé, miért maradt a szecesszió manieristája, majd az art déco hullám képviselője – talán azért, mert a festményein megjelenő ideálvilágnak maga is lakója volt, s a magyar történelmet Jókai szemén át látta. Legjobb vásznai, mint Marich Jenő portréja (1933) vagy az Orfeum (1930-as évek) szecessziós gyökerűek, s az art déco Tamara Lempicka képviselte világával rokonok.

Az utolsó, életét illető kérdés, hogy mártír volt-e, nem is kétséges számunkra. A Kieselbach Galéria gazdag anyagot felvonultató kiállítása3 hatásosan érzékeltette gróf Batthyány Gyula életének tragédiába fordulását, a meg nem érdemelt meghurcoltatást, amelyet származása miatt szenvedett, s amely fiának sorsát is meghatározta.

Jegyzetek
1 Kiváló jelmez- és díszlettervező volt. Az Orosz Balett kiemelt szerepet játszott életében, festményei színvilágára is hatott.
2 Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula. Kieselbach Kiadó, Budapest-Győr, 2015
3 Kieselbach Galéria, 2015. IV. 16-ig