OFF Biennále-beszámoló sorozat 2.0

Rónai-Balázs Zoltán

Lentről, felfelé – Alternatív kommunikációs metódusok a Knoll Galériában

A honi közéletben mindinkább egyoldalúvá váló kommunikáció mindnyájunk által tapasztalható ténye sem igazolásra, sem pedig kifejtésre nem szorul. Annál inkább feloldásra, melyre vannak is kísérletek − nem meglepő módon alulról kezdeményezetten, alternatív jelrendszerek és formák alakjában. Nos, a Knoll Galéria OFF Biennálés kiállítása több módszert, javaslatot, reflexiót felmutat. Francia politikus és indiai guru mondanak híres beszédeket bunker-architektúrák mélyén Paul Horn munkáiban. A hallgató, szemlélő magára marad a beszéddel, mintegy ellentettjére fordul a napi, közéleti gyakorlat, kimutatva nyomasztó, megmerevedett voltát. A poézist sem nélkülözi Ipsics Barbara Tiltott kapcsolattartás című munkája. Bázisa egy lánnyal készült riport, aki sorstársai által kialakított kézjelekkel, messziről kommunikál börtönbe jutott párjával. Eperjesi Ágnes Vegyes házasság című performanszában a hírhedt, 2009-es szlovák nyelvtörvényre reagálva Komáromban hivatalos esküvőt szervezett egy magyar-szlovák és egy szlovák-magyar szótárnak. Ennek attribútumai és fotódokumentációja látható a tárlaton. Az “ifjú pár”, vagyis a két szótár, és az esküvői fotók mellett egy humortól sem mentes, ásó-kapát formáló kereszt. Brückner János és Bódi Lóránt munkája az infógrafika eszköztárát felhasználva használati útmutatót kínál boldogsághoz és boldogtalansághoz. Mindeközben a befogadóban egy eladdig rejtett, kor-evidens történet képződhet, önálló kontextust teremtve.

Eperjesi Ágnes műve, Knoll Galéria

Eperjesi Ágnes műve, Knoll Galéria

Kozári Hilda a Braille-írás jelrendszerét használja, a kommunikációs elzártság, akár ugyanezen értelemben vett kisebbségek és a meg/félreértés problémakörén belül. Braille-jeleket láthatunk (tapinthatunk) erősen felnagyítva, az eredeti dudorok helyén orvosi réz lemezekkel, melyek antiszeptikus hatásúak, így utalván a nyilvánosság szerepére. Érintésünk azonban itt a rézen nyomot hagy, mint ahogyan, átvitt értelemben magában a kommunikációban is. Említésre érdemes talán a kiállítás kapcsán, hogy a címadó Európa Kiadó dalszöveg, a várakozásokkal telt ’80-as évekből származik. Nos, a várakozások kevéssé jöttek be, ellenben itt a jelen helyzet, amivel valamit kezdeni kell, nem utolsó sorban a kommunikáció szintjén.

Kozári Hilda munkája, Knoll Galéria

Kozári Hilda munkája, Knoll Galéria

Bunker a TOP 50-nek – Huszti János festőművész és Szalay Péter szobrász Mentés másként című kiállítása

“A kiállítás aktuális kultúrpolitikai körülményeket vizsgál, retro-futurisztikus képeken keresztül.” Ezzel nyit a hivatalos projektleírás, és nehéz lenne vele vitatkozni. A Lengyel Intézet mélyén lévő, szűk folyosókon és lépcsőkön át megközelíthető Latarka Galéria, puritán berendezésével, megvilágításával, kicsiny légterével ridegség érzetét kelti, két termében két alacsony, fekete drapériával borított asztal. Az egyiken egy nyitott Műértő hever, benne a lap (szakértelemmel összeállított, abszolút mérvadó) hazai TOP 50-je, a honi képzőművészeti színtér legbefolyásosabb személyiségeivel. Előjelek, politikai hovatartozás, miegyéb nélkül, csak a befolyás alapján. Az alkotók pedig, Huszti János festőművész és Szalay Péter szobrász nem tettek egyebet, mint arcképeiket valóban retro-futurisztikus, szürkeárnyalatos betonportrékon, egyenlő méretben, szabályos sorokban elhelyezték az egyszerű, meszelt falakon. A hely adottságait remekül kihasználva, egy kvázi óvóhelyet idézve. Óvóhelyre pedig nem jókedvéből vonul az ember. Katasztrófa, háború, vagyis extrém emberellenes körülmények hajtják az elméletileg biztonságot nyújtó, ám kellemetlen közegbe, a szó szoros értelmében a kényszerűség. A szűkös térben az összezártság kemény hierarchiát alakít ki, a társaság pedig vegyes, a társadalom bármely rétegeiből. Imígyen asszociál az OFF kapcsán a tárlat két alkotója, és az egyébként a számítógép-használattal közismertté vált “Mentés másként” kifejezés mint cím is így válik érthetővé és telik meg aktuális társadalmi, kultúrpolitikai tartalommal. A művek anyaga is rideg, cseppet sem esztétikus. Egyszerű Alt+Ctrl+s, a legbefolyásosabbaknak.

 

Részlet a kiállításból, Latarka Galéria

Részlet a kiállításból, Latarka Galéria

A lélek krokodiljai – Gerardo Nolasco Magaña anti-hanginstallációja a Margitsziget zenélő szökőkútjára

Gerardo Nolasco Magaña művének fő motívumát Thomas Hobbes Leviatánjából meríti. A Leviatán mint bibliai tengeri szörny megfelelője a krokodil, vagy a nagy kígyó. A könyv a hatalommal, annak erkölcsi torzulásával, torzító hatásával foglalkozik. A hangok által felidézett virtuális krokodilok tehát Hobbes metaforikus Leviatánjára utalnak, amely a hatalom jelképe, ez a hatalom pedig az uralkodó személyében ölt testet. Nyilván az állam, a szervezett együttélési forma közös érdek, a modern, de az ősi időkben is a túlélés, akár egymás túlélésének is záloga, épp azáltal, hogy tagjaira bizonyos kötelezettségeket ró, és bizonyos jogait szűkíti. Alapvetően tehát ez jó. Ám ha az állam, mely rendelkezik az ehhez megfelelő anyagi eszközökkel, egyszerűen az uralkodó erkölcseinek romlásával úgy dönt, hogy mindent ellenőriz és saját elképzeléseit polgáraira erőlteti, úgy valós feladatát már nem láthatja el. A nép pedig, aki rendszerint a folyamatok mélyére nem lát, észre sem veszi ezt. A vélemények, különösen, ha a hithez közelednek, merevvé tudnak válni. Pedig, ahogyan az installáció másik idézete mondja: “Aki sohasem változtatja véleményét, az állóvízhez hasonlít és csúszómászókat

[hüllőket] tenyészt lelkében.” Összességében elmondható, hogy a (anti)hanginstalláció, melyet Kovács Balázs XRC interpretált április 26-án, este 7-es kezdettel, gondolati kifinomultságán túl hangélménynek sem utolsó. Ebből pedig nem marad ki az sem, aki az eseményen nem lehetett jelen, mivel online elérhető, az itt látható QR-kód használatával, mely egyébiránt a helyszínen is megtalálható, matrica formájában.

“DEMO DEMOKRACY” – Dan Perjovschi Az OFF-rajz című munkája az OFF Biennálén

Check Your Head! − Használd a fejed! Az OFF azon szekciója, ami társadalmilag érzékeny és aktív, illetve “low budget”, vagyis kész elemekből, olcsó anyagokból, kevés anyagi eszközzel dolgozó művészeket fogja össze. Dan Perjovschi maradéktalanul megfelel ezeknek a kritériumoknak a Hátsó Kapu színházi műhely és játszóhely üvegportáljára felvitt, társadalmi, politikai töltetű, karikatúrákra emlékeztető rajzaival és szövegeivel. A nemzetközi sztár romániai képzőművész puszta részvétele a biennálén jelentőséggel bír. Művészete pedig minden erőlködés nélkül érthető Magyarországon, ami, Romániához hasonlóan posztszocialista ország, hasonló, ebből fakadó traumával, s a művészet kontra állam kérdésében ugyancsak könnyen felfedezhetőek párhuzamok. A kelet-európaiságról, kelet-közép-európaiságról, ezek kiterjedéséről, mibenlétéről, társadalmi, mentalitásbeli vonzatairól lehet vitatkozni. Egy biztos, akit közvetlenül képesek megszólítani Perjovschi munkái, az oda tartozik. Az üvegen felfedezhetők már-már szignószerű motívumai is, mint pl. a semmivel töltött gondolatbuborékjához fegyvert szorító figura, de talán közelebb áll a hazai nézőhöz a felfelé meredő nyakkendőjű alak, mellette a következő szövegekkel (a VASÁRNAP “A”-in és az “Á”-n keresztek):

VASÁRNAP / I’M IN / DEPENDENT, vagy a DEMO DEMOCRACY

Magam minden esetre a művet bentről fotóztam, kifelé, hogy az üvegen át mögötte ott legyen az utca. A mi Közép-Kelet-Európánk.

SAMSUNG